Productmanager Digital

Wat we doen met jouw data

Algemene voorwaarden

Privacybeleid voor Sollicitanten

1. Introductie
Fit For Free hecht veel waarde aan privacy, daarom doen wij er alles aan om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden, ook die van sollicitanten.
Op het sollicitatieformulier vragen wij jou om enkele persoonsgegevens achter te laten, dit is nodig voor het in behandeling nemen en beoordelen van je sollicitatie. In dit sollicitatiebeleid leggen wij uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

2. Wat willen we van je weten?
NAW- en contactgegevens

Wij komen graag met je in contact en vragen je daarom om de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer.
Demografische gegevens
Leeftijd, geboortedatum, geslacht en nationaliteit.
Persoonskenmerken Wij willen dat de functie waarop jij solliciteert goed bij jou past en vragen daarom naar jouw persoonskenmerken zoals:
Jouw hobby’s en interesses en of informatie van jouw openbare profielen zoals Facebook of LinkedIn. Een link naar jouw profiel is al voldoende.

Kwalificaties en geschiktheid
Om te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de functie vragen wij jou om de volgende informatie en documenten zoals: Sollicitatiebrief met CV, de kopieën van jouw diploma’s, gevolgde opleidingen, cursussen en trainingen, daarnaast jouw taalvaardigheid, eerdere werkervaring en referenties, een eventuele werkvergunning en andere informatie die nodig is om te beslissen over jouw sollicitatie.

Financiële gegevens
Om na te gaan of de financiële verwachtingen overeenkomen vragen wij jou om een salarisindicatie op basis van een bruto maandsalaris.

Tot slot zijn er nog een aantal gegevens die wij kunnen ontvangen tijdens de sollicitatieprocedure, dit zijn: Eventuele testresultaten Soms kan je gevraagd worden om deel te nemen aan een talentscan. Wij bepalen mede aan de hand van de testresultaten, of je een geschikte kandidaat bent voor de functie.

Eventuele opnamen van videobeelden
Wanneer je in het kader van jouw sollicitatieprocedure wordt uitgenodigd op gesprek op een van onze vestigingen kan het zijn dat je geregistreerd wordt door middel van onze videobewakingssystemen (CCTV).

Bijzondere persoonsgegevens
Over het algemeen worden er geen gevoelige persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens verzameld, tenzij dit vrijwillig door jou is aangeleverd als onderdeel van je sollicitatieprocedure (via je CV, motivatiebrief of tijdens het sollicitatiegesprek).

Overige persoonsgegevens
Het kan zijn dat jij ons meer informatie verstrekt dan in eerste instantie van je wordt gevraagd. In dit geval zullen wij dat, wanneer jij dit wenst, ook in je dossier opnemen.

Elektronische gegevens
Naast de hier bovengenoemde persoonsgegevens verzamelen wij tijdens jouw bezoek aan onze website www.fitforfree.nl ook bijvoorbeeld je IP of MAC adres, door middel van cookies en soortgelijke technieken. Bekijken ons Cookiebeleid voor meer informatie.

3. Voor welke doelen gebruiken wij jouw persoonsgegevens en wat zijn de juridische gronden hiervan?
Fit For Free verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens tijdens de sollicitatieprocedure voor de doeleinden en wettelijke gronden die hieronder zijn aangegeven:
 Het aangaan van een mogelijke arbeidsovereenkomst tussen jou en Fit For Free. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering, beoordeling en administratie van jouw sollicitatie. Bijvoorbeeld om het sollicitatieproces in gang te zetten, door contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw sollicitatie of voor het controleren van door jou opgegeven referenties. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van je te behandelen.

 De gerechtvaardigde belangen van Fit For Free. Een voorbeeld hiervan is het gerechtvaardigd belang van Fit For Free om geschikte en gekwalificeerde mensen te selecteren, om juiste kandidaten te vinden voor (toekomstige) vacatures. Maar bijvoorbeeld ook voor de beveiliging van onze vestigingen en de ontwikkeling van onze bedrijfsvoering. Daarnaast moet Fit For Free er op kunnen vertrouwen dat de (toekomstige) werknemer integer en betrouwbaar is.

 Om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om wettelijke verplichtingen na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan rechtshandhaving of een wettelijke plicht.

 Op basis van jouw toestemming Bijvoorbeeld wanneer je ervoor kiest om bepaalde persoonsgegevens vrijwillig aan ons te verstrekken. Je kunt jouw toestemming hiervoor te allen tijde intrekken, zie voor meer informatie hierover nummer 9 over jouw rechten.

4. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens zijn binnen Fit For Free alleen inzichtelijk voor geautoriseerde medewerkers en alleen, voor zover dit nodig is, voor (de beoordeling van) jouw sollicitatie. Bovendien zorgen wij er contractueel voor dat eventuele derde partijen die jouw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken (bijvoorbeeld externe IT of HR dienstverleners (Homerun) op een vertrouwelijke en integere manier omgaan met jouw gegevens.
Jouw persoonsgegevens worden in beginsel alleen aan derden verstrekt wanneer jij hier vooraf jouw toestemming voor hebt gegeven, tenzij het bijvoorbeeld gaat om verzoeken van de bevoegde autoriteiten of rechterlijke instanties in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen of wanneer het noodzakelijk is om onze juridische positie te verdedigen.

5. Waar en voor hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens tijdens het sollicitatieproces. Wanneer je sollicitatie niet tot een baan heeft geleid, kunnen we je persoonsgegevens bewaren voor de duur van één jaar. In dit jaar kunnen wij jou (eventueel) benaderen voor andere vacatures waarvoor wij jou geschikt achten. Na afloop van deze periode worden jouw persoonsgegevens door ons verwijderd. Wanneer je niet wil dat wij jouw gegevens langer bewaren kun je ons hierover altijd mailen (privacy@fitforfree.nl) of je afmelden via de link onderaan de e-mail.

6. Privacybeleid voor medewerkers
Wanneer je eenmaal bij ons komt werken, worden jouw persoonsgegevens verwerkt zoals omschreven in ons Privacybeleid voor medewerkers. Dit beleid ontvang je van de afdeling Personeelszaken.

7. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd door Fit For Free?
Fit For Free neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld onrechtmatige toegang en of oneigenlijk gebruik. Voorbeelden van technische veiligheidsmaatregelen die wij nemen zien bijvoorbeeld op de beveiliging van de toegang tot onze systemen.

8. Welke rechten heb je als het gaat om jouw persoonsgegevens?
Je hebt verschillende rechten wanneer het gaat om de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Recht op inzage. Wil je inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken? Dat kan, laat het ons weten en wij sturen dit naar je toe.
Recht op rectificatie. Wil je je gegevens corrigeren omdat deze onjuist of onvolledig zijn? Dat is mogelijk, geef het door en wij passen het aan.
Intrekken van jouw toestemming. Wanneer jij toestemming hebt gegeven voor verwerking van jouw persoonsgegevens kun je deze te allen tijde weer intrekken.
Recht op beperking. Wanneer wordt voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, heb je het recht op beperking van verwerking. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden.
Recht op gegevenswissing. Wanneer wordt voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
Recht van bezwaar. Wanneer jouw persoonsgegevens door ons verwerkt worden op basis van ons gerechtvaardigd belang kun je bezwaar maken tegen de wijze waarop deze door Fit For Free worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Wanneer voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, kun je een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt zodat je deze kan overdragen aan een andere organisatie. Recht om een klacht in te dienen. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd zijn met dit Privacybeleid of toepasselijke privacywetgeving worden verwerkt.

9. Job Alert Via onze website www.werkenbijfitforfree.nl is het mogelijk om je in te schrijven voor de Job Alert. Wij gebruiken hiervoor alleen je e-mailadres. Na inschrijving ontvang je wekelijks de openstaande vacatures en / of uitnodigingen voor events. Zodra je je e-mailadres achterlaat en een vinkje zet bij ‘Ik heb de privacy policy van Fit For Free gelezen en ga hiermee akkoord’, geef je toestemming dat Fit For Free voor de duur van 12 maanden jouw e-mailadres bewaard. Wil je jouw toestemming intrekken en je e-mailadres laten verwijderen, stuur dan een verzoek naar sollicitatie@fitforfree.nl, dan zorgen we dat je uitgeschreven wordt.

10. Waar kun je jouw vragen stellen? Mocht je nog vragen hebben over dit Privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, dan kun je contract opnemen met ons via onderstaande contactgegevens:
Fit For Free Beheer B.V. Paalbergweg 2 in Amsterdam e-mail: privacy@fitforfree.nl

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures?

Meld je aan en ontvang Fit For Free Job alerts.

Is deze vacature toch niet helemaal wat je zoek?